Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Google Scholar & Βιβλιοθήκες

Η χρησιμότητα του Google Scholar είναι λίγο πολύ γνωστή σεόλους, ιδιαίτερα σε όσους ασχολούνται με την έρευνα και την αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών. Η αναζήτηση στο Scholar επικεντρώνεται σε άρθρα και βιβλιογραφία γενικότερα, ενώ δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να δει τις σχετικές αναφορές (citations) που έχουν γίνει για το άρθρο για το οποίο ενδιαφέρεται. Αυτό που μου κίνησε την περιέργεια είναι η υπηρεσία του Google Scholar να συνδέεται με βιβλιοθήκες και να πραγματοποιεί αναζητήσεις στις ηλεκτρονικές πηγές τους. Η ρύθμιση αυτή βρίσκεται στις "Προτιμήσεις" και προσφέρεται εντελώς δωρεάν. 
Από την πλευρά του χρήστη δεν απαιτείται τίποτα παραπάνω από το να αναφέρει το όνομα της βιβλιοθήκης στην οποία επιθυμεί να συνδεθεί. Από την πλευρά του βιβλιοθηκονόμου όμως ή της Βιβλιοθήκης τα πράγματα είναι περισσότερο πολύπλοκα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την σύνδεση της Βιβλιοθήκης στον Μελετητή είναι η ύπαρξη λογισμικού OpenURL link resolver. Μέσω αυτού, ο Μελετητής συνδέεται στα holdings της βιβλιοθήκης μέσω OpenURL και εμφανίζει τους τίτλους των πηγών στα αποτελέσματα αναζήτησης του Μελετητή. Η ένδειξη της βιβλιοθήκης είναι ορατή στο τέλος της κάθε παραπομπής και εμφανίζεται με τη μορφή που επιλέγει ο βιβλιοθηκονόμος που είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία αυτή. Ένα παράδειγμα για το πως θα φαίνονται τα αποτελέσματα της αναζήτησης είναι και το παρακάτω, το οποίο βρίσκεται στη σχετική σελίδα του Google Scholar .

Επίσης, για όσες βιβλιοθήκες έχουν καταλογογραφημένο το υλικό τους στο Open WorldCat του OCLC ο Μελετητής μέσω του "Library Search" δίνει στο χρήστη την πλησιέστερη σ'αυτόν βιβλιοθήκη στην οποία μπορεί να βρει το υλικό που αναζητά. Η υπηρεσία αυτή είναι ιδαίτερα διαδεδομένη στην Αμερική και χρησιμοποιείται αρκετά από το ερευνητικό κοινό και όχι μόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: